Apa itu BOD, DO serta COD pada Air?

Apa itu BOD, DO serta COD pada Air?

Air ialah kebutuhan tiap makhluk hidup didunia ini.

Tetapi, mengerti kah kalian bila air yang kita pakai tiap dikala itu layak ataupun tidak?

Buat mengetahuinya, kita wajib berkenalan terlebih dulu dengan DO( Dissolved Oxygen/ Oxygen Demand), BOD( Biological Oxygen Demand) serta COD( Chemical Oxygen Demand).

Penafsiran dari DO, BOD serta COD

DO( Dissolved Oxygen/ Oxygen Demand) merupakan isi oksigen yang terlarut didalam air selaku parameter buat mengukur mutu air.

BOD( Biological Oxygen Demand) merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme buat mengurai bahan organik didalam air harga do meter .

COD( Chemical Oxygen Demand) ialah jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen buat mengurai bahan organik.

Pengaruh serta Kedudukan DO, BOD serta COD

Pengaruh dari BO, BOD serta COD yang ada pada sesuatu air hendak pengaruhi mutu air tersebut, sehingga kita dapat memastikan baik ataupun tidaknya air yang hendak kita pakai.

Bila nilai DO pada air terus menjadi besar hingga mutu air hendak terus menjadi baik, serta pada biasanya pada temperatur 20°C tingkatan DO optimal merupakan 9ppm( part per million) ataupun setara miligram/ L.

Berbeda dengan DO, bila nilai BOD terus menjadi besar hingga terus menjadi kurang baik mutu air serta hendak merendahkan nilai DO, disebabkan banyaknya isi mikroorganisme pada air.

Metode Mengukur DO, BOD serta COD pada Air

Buat metode pengukuran itu dapat memakai tata cara sampling buat BOD sebaliknya buat DO dapat memakai tata cara titrasi ataupun pula dapat memakai Tata cara elektrokimia( DO M ataupun Dissolved Oxygen Analyzer).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *